L'orientació professional a Balmes Innova

Promovem l’orientació professional per millorar el perfil professional i garantir l’èxit dins de les organitzacions.

En una societat canviant i un mercat laboral variable i incert com en què ens trobem, l'orientació professional resulta una eina clau per a superar els obstacles actuals. La formació tècnica per si sola no garanteix un lloc de treball, sinó que és essencial aprendre a valorar el nostre potencial i generar objectius personals per a adaptar-se a les demandes laborals del context present.

L'orientació professional és un procés socioeducatiu que busca ajudar les persones a construir projectes vitals i professionals adaptatius i transformadors, a l’hora de beneficiar indirectament també a les empreses i organitzacions.

Aquest procés implica un acompanyament integral que va més enllà de la cerca d'ocupació, de valorar la qualificació i inclou assessorament continu. Així mateix, ajuda a construir el projecte professional de forma activa que implica conèixer-se a un mateix, explorar l'entorn laboral i formular objectius realistes i assolibles.

En aquest procés, es dissenya un pla d'acció per a aconseguir una bona preparació per sostenir-se i evolucionar dins del món laboral, adaptant-se a les demandes del mercat i de les organitzacions en què pertanyen.

 

Els principis bàsics de l'orientació professional

Els principis bàsics de l’orientació professional són la prevenció, l’evolució, la intervenció social i l’empowerment.

Què signifiquen aquests conceptes?

 • Prevenció: Proporcionar les eines i recursos necessaris per a enfrontar diferents situacions i aprendre estratègies proactives.
 • Evolució: Acompanyar a la persona perquè desenvolupi les seves competències i potencialitats.
 • Intervenció Social: Considerar el context social i laboral de la persona en la presa de decisions.
 • Empowerment: Facilitar les eines per a que la persona desenvolupi la capacitat d’enfortir-se per fer front a les adversitats del mercat laboral i persistir en la consecució de les seves fites.

D’aquesta manera, entenem l'orientació professional com un procés de reeducació personal i professional que capacita a les persones per a desenvolupar-se i adaptar-se en un entorn laboral dinàmic i canviant.

 

Els components clau de l'orientació professional a Balmes Innova

A Balmes Innova sumem anys d'experiència en l'orientació i la prospecció professional.

orientacio professionalSempre hem considerat aquests serveis com a integrals i essencials dins de la Formació Professional i Contínua. Per a nosaltres, l'orientació és molt més que una simple guia a seguir, és el vehicle que permet desenvolupar i obtenir les eines necessàries per trobar aquells camins professionals i personals que donen sentit a la vida de cada persona.

Aquest procés està basat en l'autoconeixement personal, els interessos, aspiracions i objectius de cada persona en el moment vital concret en què es troba.

Al llarg del temps, la nostra entitat ha dissenyat programes d'orientació que han impactat en l’evolució de persones treballadores, impulsant la seva qualificació professional i assessorant persones treballadores de més de mil empreses en els darrers trenta anys.

Així doncs, el nostre treball en prospecció, orientació i formació s'ha adaptat a les necessitats individuals i empresarials. Cada servei és altament personalitzat i està enfocat a l'assoliment d'objectius basats en les necessitats específiques que ens comuniquen els nostres clients.

Des de l'equip de prospecció i orientació, col·laborem activament amb empreses, agents socials i treballadors per oferir un conjunt de serveis, recursos i activitats que donin suport tant a aquells que busquen fer canvis o millores en les seves carreres professionals com a empreses compromeses amb el desenvolupament i creixement dels seus treballadors.

 

Quins beneficis té l’orientació professional?

L’orientació professional té molts beneficis tant per a l’usuari com per a les empreses. Aquests són:

Beneficis de l’orientació professional per a persones treballadores
 • Claredat i enfocament cap a objectius professionals alineades amb habilitats i interessos, millorant així la confiança i autoestima.
 • Presa de decisions informades amb suport en la planificació de carrera.
 • Desenvolupament continu de les competències tècniques i transversals a través de recursos i formació adaptada.
 • Creixement professional i millora de la identitat i perfil professional.
 • Suport en moments de transició professional.
 • Equilibri entre vida laboral i personal.
Beneficis de l’orientació professional per a empreses
 • Foment de la cultura empresarial, alineant a les persones treballadores als objectius organitzacionals.
 • Millora de les competències i habilitats dels seus treballadors.
 • Millora la retenció de talent i la reducció de costos associats amb la rotació de personal.
 • Millora en l’adaptació dels canvis tecnològics.
 • Reducció dels conflictes laborals i millor adaptació al canvi.

 

Com és el nostre servei d’orientació professional?

El nostre servei d’orientació laboral és totalment individualitzat i adaptat a les necessitats particulars de cada participant. Tot i això, tots els itineraris d’orientació comparteixen un eix comú que guia el disseny de cada itinerari personal:

 1. Diagnòstic individualitzat inicial, mitjançant una entrevista
 2. Concreció del perfil professional mitjançant proves d’autoconeixement

D’aquesta manera, ens podem trobar amb diferents situacions que abocaran als següents itineraris d’orientació laboral:

 • Itinerari 1: Millora de competències professionals

Per a persones que desitgen millorar les seves competències dins del seu actual lloc de treball. Comencem amb una anàlisi competencial basada en el marc oficial ESCO. Després, establim una temporalització amb objectius a curt i llarg termini i proposem itineraris formatius que els ajudin a assolir aquests objectius.

 • Itinerari 2: Promoció interna a l’empresa

Adreçat a persones que volen promocionar-se dins de l’empresa actual. Comencem amb una autoavaluació de capacitats, habilitats i competències, tant tècniques com transversals, i treballem per millorar les àrees en què puguin tenir mancances professionals per aconseguir l’objectiu desitjat. També oferim preparació específica per a entrevistes mitjançant la tècnica del role playing per augmentar les seves possibilitats d’èxit en el procés de promoció.

 • Itinerari 3: Canvi de professió o sector

Orientat a persones que desitgen fer un canvi significatiu, de feina, professió, o sector, inclús aquells que volen emprendre un nou camí professional. Comencem amb un estudi de mercat per identificar l’ocupació objectiva i les competències necessàries, tant tècniques com transversals, per a la nova activitat professional. També treballem l’autoconeixement i, si cal, definim un itinerari formatiu específic per assolir els objectius marcats.

 

Projecta't i el seu impacte en el nostre centre

projectatlogos projectat

Dins de la nostra oferta d’orientació professional destaca el programa Projecta’t, una iniciativa 100% subvencionada del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya dirigida exclusivament a persones treballadores ocupades.

A través d'aquest programa, busquem impulsar accions d’orientació i prospecció que acompanyin als treballadors en la seva adaptació als canvis dinàmics dels sectors productius i dels entorns laborals, per promocionar-se internament o per canviar de sector o ocupació.

El nostre centre s’alinea plenament amb el Consorci, ja que creiem fermament que l’orientació és un instrument fonamental perquè les persones treballadores obtinguin les eines i recursos necessaris per prendre decisions i aconseguir els seus objectius professionals.

El programa Projecta’t va iniciar-se al nostre centre el gener del 2023, orientant amb èxit 90 persones de més de seixanta empreses a tot el territori de Catalunya.

L’orientació professional dins del marc de Projecta’t se centra especialment en les persones treballadores en actiu del sector de la Construcció i les Instal·lacions. Això inclou personal dedicat al muntatge i manteniment d'instal·lacions elèctriques, de climatització, frigorífiques i personal d'obra, entre altres perfils.

Les accions d’orientació dins del programa Projecta’t tenen dos objectius clars. En primer lloc, donar a conèixer els serveis i les oportunitats de formació i qualificació professional al teixit productiu. D'altra banda, identificar les necessitats, demandes i reptes específics de diferents sectors per alimentar i enriquir les accions d’orientació, assegurant així un servei ajustat i eficaç per a les persones treballadores i les empreses.

A Balmes Innova estem compromesos a fer evolucionar les carreres professionals adaptant-nos als canvis del mercat laboral i proporcionant un suport integral a les persones treballadores que aspiren a créixer i aconseguir les seves metes professionals.

 

Quina opinió tenen els nostres usuaris orientats?

 

Més informació

Si vols més informació sobre el nostre servei d’orientació professional, ens pots escriure al correu infobalmes@balmesinnova.com.