Balmes Innova i Obertament: Col·laborant per la Salut Mental a les Organitzacions

logo-obertament           logo-balmesinnova

 

Ens complau anunciar la nostra aliança amb Obertament, una entitat catalana pionera en la lluita contra l'estigma associat a la salut mental! Amb aquesta col·laboració, Balmes Innova reafirma el seu compromís amb el benestar dels equips de les empreses clientes, proporcionant formació especialitzada i fomentant espais de diàleg sobre la salut mental en l'àmbit laboral.

 

Àmbits d'Actuació

Obertament opera en quatre àmbits clau: Educació, Salut, Comunicació i Laboral. En l'entorn laboral, centren esforços en les empreses i organitzacions per crear espais segurs on es pugui parlar obertament de problemes de salut mental i implementar canvis significatius. L'atenció a la salut mental dels equips és determinant per al benestar individual i el funcionament global de les organitzacions. Tot i que les empreses reconeixen cada vegada més aquesta importància estratègica, l'estigma existent encara pot impedir l'accés als recursos necessaris.

Obertament ofereix solucions innovadores, basades en experiències internacionals i bones pràctiques, adaptades a cada organització independentment de la seva mida o sector.

A través del 1r Informe de Salut Mental i Estigma a les Organitzacions Catalanes, Obertament proporciona dades essencials per desenvolupar eines de transformació eficaces:

 • Un de cada cinc treballadors experimenta un problema de salut mental actualment.
 • El 90% dels treballadors que prenen dies lliures per motius de salut mental no se senten capaços de parlar-ne obertament a la feina.
 • El 74% dels treballadors no reben suport de les seves empreses per gestionar problemes de salut mental relacionats amb la feina.

Gràcies a la seva experiència, Obertament és un soci estratègic per a empreses i organitzacions que busquen millorar la salut mental dels seus equips, creant entorns laborals més inclusius i saludables per a tothom.

La Formació d'Obertament: Transformant la Cultura Empresarial

Obertament ofereix una formació que aborda els reptes de la salut mental des d'un enfocament holístic. Els seus programes, dissenyats per professionals especialitzats, inclouen diverses fases que ajuden a transformar la cultura empresarial:

 • Entrenament dels Líders: Sessions dirigides a directius i equips de lideratge per desenvolupar una cultura organitzativa centrada en la salut mental.
 • Formació per a Tota la Plantilla: Recursos i tallers destinats a tots els membres de l'organització per fomentar un entorn inclusiu i de suport.
 • Campanyes de Comunicació Interna: Promoció de la sensibilització i destigmatització de la salut mental a través de campanyes específiques.
 • Monogràfics i Xerrades: Sessions especialitzades i testimonis en primera persona per enriquir el coneixement i fomentar la comprensió.
 • Establiment de Protocols: Implementació de protocols de suport en salut mental per crear una organització més inclusiva i empàtica.

 

Beneficis per a les Organitzacions

Aquesta col·laboració ofereix una sèrie de beneficis tangibles per a les empreses:

 • Reducció de Baixes Laborals: Abordar les necessitats de salut mental pot contribuir a reduir el nombre de baixes per problemes relacionats.
 • Millora del Rendiment i la Productivitat: Un entorn que prioritza la salut mental pot augmentar la productivitat i el compromís dels empleats.
 • Atracció i Retenció del Talent: Les organitzacions que promouen la salut mental guanyen en reputació i atrauen professionals compromesos.
 • Adaptació a la Demanda Actual: Les habilitats directives en salut mental són cada vegada més valorades i necessàries en l'entorn laboral actual.

Amb aquesta iniciativa, Balmes Innova i Obertament aspiren a transformar la manera com les empreses aborden la salut mental dels seus equips. Aportant coneixements, recursos i eines pràctiques, busquem construir organitzacions més humanes, inclusives i rendibles.

Per obtenir més informació sobre aquesta col·laboració i les formacions disponibles amb Obertament, us convidem a posar-vos en contacte amb nosaltres (infobalmes@balmesinnova.com).

 

Junts, podem construir un entorn laboral més saludable i resistent,

on la salut mental és una prioritat per a tots.